YAZIM KURALLARI

Bildiri Özet Yazım Kuralları

Yazarın Unvanı, Adı SOYADI ; Başlığın altında bold,  ortalı, 11 punto, isim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük yazılmalıdır.

Yazarın Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-mail ve yazar hakkında başka bilgi var ise 9 punto ile dipnotta yer almalıdır

ÖZET: Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. Özet, Cambria, iki yana yaslı, 12 punto, en fazla 250 kelime, anahtar kelimeler ise 3-6 kelime arasında olmalıdır.

 

İngilizce Başlık, 12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük  ve Abstract, 12 punto ve  iki yana yaslı olmalıdır.

 

Tam Metin Yazım Kuralları

 

ÖZ’den Keywords’e kadar olan kısmın tamamı (ÖZ ve Keywords dahil) 10 punto.

 

1- Tam metin bildiri 10 sayfayı geçmemelidir.

 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası; Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, ekler (harita, şekil vs.)  şeklinde olmalıdır.

 

3-Yazarın adı soyadı 11 punto ile başlığın altında ortalı, Yazarın unvanı,kurumu,mail adresi 9 punto ile 1. sayfada dipnotta yer almalıdır

 

4- Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.  

5-Metin içindeki başlık ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 2, 2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır

6- Sayfa Düzeni ve Paragraf ayarı

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

ÜsAlt Kenar Boşluk: 5,3

Sol Kenar Boşluk: 3,97

Sağ Kenar Boşluk: 3,97

Paragraf Başı: 1 cm

Alt ve Üst bilgi: 4,3

Blok Alıntı: (Sağdan ve Soldan) 1 cm (Paragraf başı olmadan)

Yazı Tipi: Cambria

Yazı Tipi Stili: Normal

Ana Metin Boyutu: 11

Blok Alıntı Boyutu: 10

Yazı ve Alıntıların Paragraf: (iki yana yasla, gövde metni, sol 0, sağ 0, özel ilk satır, değer 1, önce 0,2, sonra 0,2, satır aralığı en az, değer 14,5)

Dipnot Metin Boyutu: 9 punto

Dipnot Paragraf: (iki yana yasla, gövde metni, sol 0, sağ 0, özel yok, önce 0, sonra 0, satır aralığı yok)

 

7-Tablo, resim, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Tablo, resim, sekil ve grafikler için; Metin içinde ardışık numaralandırılarak sayfa ortasında yer almalıdır. Başlık, tablo, resim, şekil veya grafiğin üstünde olmalıdır.

 

8-Makale içi atıflarda APA yöntemi kullanılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 9 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

ek yazarlı yayınlarda atıf:(Karaman, 2012:68).

  • İki yazarlı yayınlarda atıf:(Sarı ve Koz, 2018:88).
  • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Duymaz vd., 2017:34).
  • Birden fazla kaynağa atıf:(Taneri, 1934:66; Şahin, 2005:36)
  • Kaynağın tamamı için atıf:(Gültekin, 2019)
  • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf:(TÜİK, 2013:49).

Bir yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

Gültekin (2018a), Gültekin (2018b).

Kaynakça; Kitaplar, çeviri kitapları, editörlü kitaplar, dergiler, gazeteler, tezler,internet kaynakça ve yazar adı olmayan kitaplar gibi kaynakça gösterimin de APA yöntemi kullanılmalıdır. (https://apastyle.apa.org/ / https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references )