KAYIT KOŞULLARI

En fazla 2 bildiri ile kongreye katılım sağlanabilir.

Tek Yazarlı Bildiri: 150 Euro

Çift Yazarlı Bildiri: 200 Euro

Üç ve Üzeri Yazarlı Bildiri: 250 Euro

Aynı Yazar/Yazarların 2. Bildirisi: 75 Euro

Poster Katılım: 125 Euro

Aynı Yazarların 2. Poster Katılımı: 65 Euro